Member Pro

Informační systém pro řízení fitness klubů, hotelů a restaurací

Návod na stažení certifikátu P12 zde.

 

Systém Member Pro a EET (elektronická evidence tržeb) od 1.12.2016

jak jistě víte, byl schválen zákon týkající se el. evidence tržeb (dále jen EET).
Jsou dány čtyři časové etapy pro započetí evidence tržeb:

1. Ubytovací a stravovací služby NACE 55 a 56                              od 1.12.2016
2. Maloobchod a velkoobchod NACE 45.1,45.3, 45.4, 46,47        od 1.3.2017
3. Ostatní s výjimkou určitých řemesel                                             od 1.3.2018
Určitá řemesla:                                                                               od 1.6.2018
- textilní výroba - NACE 13 až 17
- výroba toaletních prostředků - NACE 20.4
- výroba plastových výrobků - NACE 22 a 23
- výroba kovových konstrukcí- NACE 25
- výroba nábytku - NACE 31 a 32
- opravy a instalace strojů - NACE 33
- specializované stavební činnosti - NACE 43
- opravy počítačů a výrobků pro domácnost - NACE 95
- poskytování osobních služeb - NACE 96

Pro více informací sledujte informační web FS ČR – http://www.e-trzby.cz
Informace k údajům uváděným na účtenkách najdete na webu ministerstva financí

Jak se na EET připravit

Podnikatelé se před přijetím první evidované tržby musí přihlásit na portál Finančního úřadu. Autentizační údaje získají buď elektronicky přes datovou schránku nebo osobně na libovolném finančním úřadu a to nejdříve tři měsíce před spuštěním první fáze EET, tedy 1.9.2016. Po přihlášení je nutné zaregistrovat provozovny, přes které obchodníci nabízí své služby a zboží. Každá z nich získá vlastní identifikační číslo, které se bude uvádět v datové zprávě a na účtence. Po registraci provozoven se vygeneruje certifikát, který je potřeba nainstalovat do pokladního zařízení.
Druhá možnost vygenerování certifikátu je pro konkrétní pokladnu/pokladní zařízení, pokud je váš provoz natolik rozsáhlý a využíváte více pokladen/pokladních zařízení, je ke zvážení zda se tato možnost pro vás stane přínosem.

Kdy započít s evidencí tržeb – souběh činností

Podnikatelé, kteří mají souběh podnikatelských činností se mohou rozhodnout zda podnikatelskou činnost, která svým termínem spadá až do pozdější časové etapy evidence tržeb, započnou evidovat společně s činností, která spadá do první etapy evidence od 1.12.2016 nebo ne. U tohoto souběhu doporučujeme započít evidenci společně, podnikatelé se tak vyhnou vydávání dvou účtenek z dvou různých pokladen/pokladních zařízení.

Změna sazby DPH na 15%

K 1. 12. 2016 vstoupí v účinnost druhá část změn ZDPH ze zákona č. 113/2016 Sb. Do přílohy č. 2 ke službám podléhajícím první snížené sazbě DPH 15 % přibydou služby stravovací s výjimkou podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků.

Podnikatelé tedy musí provést změnu na ceníkových položkách, kterých se tato změna týká a nastavit odpovídající sazbu DPH, změnu mohou provést nejpozději z 30.11.2016 na 1.12.2016, tak aby 1.12.2016 již pracovali u zmíněných ceníkových položek se správnou sazbou DPH.

Aktualizace systému Member Pro pro EET

Klienti s uzavřenou smlouvou o zákaznické podpoře získají aktualizaci v patřičném předstihu v rámci uzavřené smlouvy o zákaznické podpoře (tak aby mohli využít možnost testovacího provozu který bude probíhat od 1.11.2016). Rádi Vám budeme nápomocni při hromadných změnách týkajících se sazby DPH 15%.

Klienti bez uzavřené smlouvy o zákaznické podpoře budou informováni o ceně aktualizace systému Member Pro (která bude podporovat EET) samostatným emailem v průběhu měsíce září a bude možno tuto aktualizaci objednat. (klienti, kteří zakoupili systém Member Pro v roce 2016 a nemají za firmou LUXART, s.r.o. neuhrazené závazky, bude aktualizace systému Member Pro podporující EET poskytnuta v rámci pořízení systému).